azotea

1
zabaltza > azotea (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estalkia laua da baldin eta % 5eko malda edo malda txikiagoa baldin badu zenbait eremutan "zabaltza" deitzen diote, eta euri-ura husteko gutxieneko malda % 1 dela aintzat hartuta. Se considera que la cubierta es plana cuando su pendiente es igual o inferior al 5% -también conocida en algunas zonas como "azotea" y se considera que la pendiente mí­nima para efectuar el desagüe del agua de lluvia es del 1%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkiak eta zabaltzak, % 17an. Cubiertas y Azoteas, un 17%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalki eta zabaltzen egoera orokorra. Estado general de Cubiertas y Azoteas.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalki eta zabaltzen kontserbazio-egoera orokorra Estado General de Conservación de Cubiertas v Azoteas

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalki eta zabaltzen kontserbazio-egoera orokorra Estado General de Conservación de Cubiertas y Azoteas

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalki eta zabaltzen kontserbazio-egoera orokorra Estado General de Conservaciónde Cubiertas y Azoteas

Materiala: Eraikinaren estalkia