audiencia

1
Musika-talde bat eta hura ikustera joan den audientzia
Musika-talde bat eta hura ikustera joan den audientzia
ikus-entzuleak > audiencia (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Frogatuta dago buruak emozioetan oinarrituta hartzen dituela erabakiak; hori dela eta, ikus-entzuleetara zuzendutako hitzezko eta hitzik gabeko estimulazioak emozioak sortzera bideratua behar du. Se ha demostrado que la mente decide mayoritariamente basándose en emociones por lo que la estimulación verbal y no verbal que se dirija a las audiencias debe estar orientada a la producción de emociones

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Esate baterako, jarrerari dagokionez, saihestekoa da zurruntasuna eta baretasuna eta dinamismoa islatu behar dira. Begiradari dagokionez, berriz, funtsezkoak dira begien kontaktua eta begiradaren norabidea ikus-entzuleak babestuta senti daitezen. Por ejemplo, con respecto a la postura debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo, y con respecto a la mirada el contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia se sienta acogida

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Aldatu egin liteke gure solaskidearen arabera –ikus-entzuleak ezagun bat, lagun bat edo oso gertukoa edo kutuna dugun pertsona bat–. Esta puede variar según sea nuestro interlocutor una audiencia un conocido, un amigo o una persona especialmente querida o muy cercana.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Bezeroak harremanetan kide izango dituen pertsonak publikoa edo ikus-entzuleak Las personas, público o audiencia con las que el cliente debe relacionarse.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Lortu dugu gure bezeroak bere harremanetan aurrez aurre izango dituen pertsonen publikoen ikus-entzuleen edo komunikabideen ezaugarririk garrantzitsuenak ateratzea? ¿Conseguimos identificar las características más relevantes de las personas, públicos o audiencias con las que el cliente debe relacionarse y los medios de comunicación ante los que debe presentarse?

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak