asfixia Bilatu asfixia testuinguru gehiagotan

1
asfixia > asfixia (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ezaugarri honek baldintzatu egiten ditu urak lurzoruan egiten dituen mugimenduak eta, ondorioz baita sustraien mailan erabilgarri dagoen oxigeno kantitatea ere; izan ere, oxigenoa ezinbestekoa da sustraiek bizirauteko, bestela asfixiaz hilko lirateke eta. Esta característica condiciona los movimientos del agua en el suelo y, en consecuencia, la cantidad de oxígeno disponible en éste a nivel radicular, dado que el oxígeno es imprescindible para la supervivencia de las raíces, porque morirían de asfixia

Materiala: Nekazaritza

Gogoratu beharra dago iragazkortasun txikiko lurzoru buztintsuek asfixia arazoak sortzen dituztela eta hareatsuak emankortasun txikikoak direla, elikagaiak erraz garbitzen direlako. Hay que recordar que los suelos arcillosos con permeabilidades bajas generan problemas de asfixia y los muy arenosos son poco fértiles ya que los elementos nutritivos son lavados con facilidad

Materiala: Nekazaritza

Lurzoruan oxigeno gutxi egoteak sustraien asfixia dakar; hasieran, sustrairik meheenak hiltzen dira baina anaerobiosi baldintzek bere horretan jarraitzen badute, sustrai zuntzuak eta sendoak ere hil egiten dira. La escasez de oxígeno en el suelo trae como consecuencia la asfixia radicular, inicialmente, mueren por esta razón las raíces más finas, pero si las condiciones de anaerobiosis persisten, mueren también las raíces fibrosas y aun las más gruesas

Materiala: Nekazaritza

Istiltzea eta asfixia neguan gertatzen badira, zuhaitza gai izango da udaberria iristean kimuberritzeko, zurak dituen erreserbei esker. Cuando el encharcamiento y la asfixia se producen durante el invierno, el árbol puede brotar al llegar la primavera, a expensas de las reservas de la madera

Materiala: Nekazaritza

Kaltea aldi begetatiboan gertatzen bada, arbola klorosiak jo dezake eta egun gutxiren buruan gainbehera etorri, asfixia erabatekoa bada. Si el daño se produce durante el periodo vegetativo, el árbol puede manifestar clorosis y decaer lentamente o en pocos días, si la asfixia es total.

Materiala: Nekazaritza

Sustraien asfixiari lotutako arazoak arazo larriak dira, sarritan ez daukate atzerakorik eta ia beti landatutako sailaren mugatzailetzat jo behar dira. Los problemas de asfixia radicular son problemas graves, muchas veces irreversibles y que casi siempre deben considerarse como limitantes del cultivo

Materiala: Nekazaritza

Sustraiek asfixia paira dezakete Las raíces pueden sufrir asfixia

Materiala: Nekazaritza

Ikuspuntu fisikotik, kontuan izan behar da testura eta testurarekin loturik, sustraien sentiberatasuna, bai asfixiarekiko (istiltzeak) bai lehortearekiko. Desde el punto de vista físico hay que tener en cuenta la textura y muy relacionados con ella, la mayor o menor sensibilidad a asfixia radicular (encharcamientos) y a sequía.

Materiala: Nekazaritza

Gama zabal batera egokitzen da, baina portaera onena lurzoru emankorretan izaten du. Ez ditu ondo jasaten lehortea eta sustraien asfixia. Se adapta a una amplia gama, pero su mejor comportamiento se obtiene en los suelos fértiles, soportando mal la sequía y la asfixia radicular

Materiala: Nekazaritza

Ondo jasaten ditu lehortea eta sustraien asfixia. Resiste bien la sequía y la asfixia radicular

Materiala: Nekazaritza