aparato excretor

1
iraitz-aparatu > aparato excretor (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pixarekin batera odola botatzea da, iraitz-aparatuko edozein zatitatik datorrena. Eliminación de sangre por la orina, procedente de cualquier parte del aparato excretor.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

6. GAIA. IRAITZ-APARATUA TEMA 6. APARATO EXCRETOR

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

IRAITZ-APARATUAREN FUNTZIO GARRANTZITSUENAK: PRINCIPALES FUNCIONES DEL APARATO EXCRETOR:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

IRAITZ-APARATUAREN EGITURAK ESTRUCTURAS DEL APARATO EXCRETOR

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

IRAITZ-APARATUKO PATOLOGIAK PATOLOGíAS DEL APARATO EXCRETOR

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

7 IRAITZ-APARATUAREN SINTOMAK 7 SíNTOMAS DEL APARATO EXCRETOR

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

IRAITZ-APARATUAREN funtziorik garrantzitsuenak hauek dira: Se considera que las principales funciones del APARATO EXCRETOR, son los siguientes:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

IRAITZ-APARATUAREN EGITURAK: ESTRUCTURAS DEL APARATO EXCRETOR:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

IRAITZ-APARATUKO PATOLOGIAK: PATOLOGíAS DEL APARATO EXCRETOR:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gehienetan, NEFRITISA hainbat germenen konbinaketak eragiten du. Germen horiek hainbat lekutatik iristen dira giltzurrunera; izan ere, gaixotasun orokor batetik (adibidez, gripetik) etor daitezke, edo iraitz-aparatuaren beheko zatitik edo hesteetatik. Germen horiek, 4 bide erabil ditzakete sartzeko: La gran mayoría de las veces, la NEFRITIS se debe a una combinación de varios gérmenes que llegan al riñón desde varios sitios diferentes, ya que pueden proceder de una enfermedad general como la gripe, de la parte inferior del aparato excretor o del intestino que han podido utilizar 4 vías diferentes de acceso como son:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak