antepecho

1
karel > antepecho (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
eta zuzena edo okerra izan daiteke; b) idulkia leihoaren beheko aldeko gainazala da, karelaren garaiera mugatzen du eta leihoari eusten dio; c) leiho-zangoak leihoburuari eusten dioten muntagak dira, eta baoaren zabalera mugatzen dute. Puede ser rectilineo o curvilí­neo, b) La peana: superficie inferior que limita la altura del antepecho, y donde asienta la ventana, c) Las jambas: montantes que sostienen el dintel y limitan la anchura del hueco.

Materiala: Egurraren teknologia

Ez erortzeko karel modukoa da, eta eskubandak eta beste pieza batzuek osatzen dute; oro har, bertikalak izaten dira pieza horiek. Es una especie de antepecho para evitar caí­das, formado por el pasamano y otras piezas generalmente verticales.

Materiala: Egurraren teknologia

Karel babesgarriak dira barandak, eta eskaileren alde batean edo bietan egoten dira, eskaileren antolamenduaren arabera. Las barandillas son antepechos que sirven de protección, y están situados a uno o dos lados de la escalera, según sea la disposición de la misma.

Materiala: Egurraren teknologia

Bestalde, litekeena da, bai goiko aldean, bai beheko aldean, atal batek bestea ezkutatzea; halaber, litekeena da biak ezkutuan gelditzea, karelean. Pueden quedar escondidas una delante de la otra, tanto en la parte superior como en la inferior; como también pueden desaparecer a la vista, quedando escondidas en el antepecho.

Materiala: Egurraren teknologia