ansiedad Bilatu ansiedad testuinguru gehiagotan

1
antsietate > ansiedad (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
antsietatea, oldarkortasuna, erresumina eta errua. ansiedad, agresividad, resentimiento y culpa.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horrelako adierazpen patologikoen ondorioa izaten da trauma ondoko tentsio izenez ezagutzen dena. Tentsio hori gertakari estresagarri jakin baten aurreko erantzuna da, egoera estresagarriaren aurrean modu jarraituan egon izanaren emaitza. Horrek, maiz, depresioa eta antsietatea eragiten ditu, baita bihotz-taupadak eta muskuluetako mina ere. Este tipo de manifestaciones patológicas tienen como respuesta la conocida tensión postraumática, que es una respuesta a un hecho estresante concreto, como resultado a una exposición continuada a una situación estresante que, en muchas ocasiones, conduce a la depresión, la ansiedad, y también a palpitaciones y molestias musculares.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Desoreka horrek hainbat ondorio mota ekar ditzake: ekonomikoak (gehiegi zorpetzea, ez ordaintzea eta abar), psikologikoak (antsietatea, depresioa eta abar) edota delituzkoak ere izan daitezke (hau baita modu azkarrean baliabideak lortzeko aukera eskaintzen duen bide bakarra). Este desequilibrio puede desembocar en problemas de tipo económico (endeudamiento excesivo, impagos, etc.), psicológicos (ansiedad, depresión, etc.) o incluso delictivos (por ser la única vía que ofrece posibilidades de obtener grandes recursos de manera rápida).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ez dira mediku-tratamenduak, larrialdi-ekintzak baizik, zaurituaren mina eta antsietatea arintzeko, lesioen ondorioak murrizteko eta kolpatuaren egoera egonkortzeko. No son tratamientos médicos, sino acciones de emergencia destinadas a aliviar el dolor y la ansiedad del herido, reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Pertsona disfemikoaren antsietatearen ondorio dira gorputz ataletan azaltzen den tentsioa eta horri lotutako mugimenduak. La tensión que se manifiesta en los distintos segmentos corporales y los movimientos asociados son fruto de la ansiedad de la persona disfémica.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hori dela eta, garrantzitsua da gurasoek eta hezitzaileek totelka hitz egiten duen haurrarekin erreakzio txarrik ez izaten ikastea, eta ezinegon- edo antsietate-zantzurik ez adieraztea. Por esta razón, es importante que padres y educadores aprendan a no reaccionar mal ante el niño que tartamudea, procurando no manifestar ningún signo de impaciencia o ansiedad.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

I Antsietatea askatzea. I Liberar la ansiedad.

Materiala: Jolasaren metodologia

Jokabide etiko txarrak onartzen dituzte, eta jokabide horiek antsietatea eta egonezina eragin diezaiokete haurrari. Aceptan comportamientos éticos negativos que pueden provocar ansiedad e inquietud en el niño.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Antsietatea eta agresibitatea gorputzetik botatzen, beldurrak eta tentsioak ezabatzen, etab. laguntzen dio haurrari. D Ayuda al niño a descargar momentos de ansiedad, agresividad, a eliminar miedos y tensiones, etc.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

haurrak bizi izandako esperientziak aberatsak edo eskasak diren, esperientzia horiek bere adinerako egokiak diren ala ez, garapen edo oreka emozionala zenbaterainokoa den, antsietateak eta beldurrak, zer rol sozialekin identifikatzen den, etab. la riqueza o escasez de experiencias vividas por el niño, la adecuación de dichas experiencias a su edad, el grado de desarrollo o equilibrio emocional, sus ansiedades y miedos, su identificación con roles sociales, etc.

Materiala: Jolasaren metodologia

antsietate > ansiedad (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bizkor hitz egitea emozio desberdinen seinale izan liteke, hala nola poza ezustekoa edo antsietatea Hablar rápido puede ser interpretado como señal de emociones tan dispares como alegría sorpresa o ansiedad

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Antsietatea. Ansiedad.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

antsietate > ansiedad (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Antsietate-asaldurak: Trastornos de ansiedad:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

pertsona bat arazo erreal baten edo irudizko arazo baten beldur izatea hartzen da antsietatetzat. suele entenderse la ansiedad como el temor que tiene un sujeto ante algo real o imaginario.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

antsietatea, estresa edo beldurraren ondorioz maiztasuna handitu egin daiteke. la ansiedad, el estrés o el miedo pueden hacer que la frecuencia se encuentre aumentada.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

antsietatea, estresa, duela gutxi ariketa fisikoa egin izana, bihotzeko edo arnasketako arazoak izatea, adina, erretzeko ohitura... ansiedad, estrés, ejercicio fí­sico reciente, problemas cardiacos o respiratorios, edad, hábito de fumar...

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Lo hartzeko zailtasuna, gehiegizko ernetasunak edo antsietateak eraginda. Dificultad para conciliar el sueño, que puede deberse a un estado de hipervigilia o ansiedad.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Antsietate akutuak edo ezkutuko depresio-egoera batek eragin dezake. Puede deberse a un proceso de ansiedad aguda o a un estado depresivo oculto.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

baregarria eta antsiolitikoa da, eta loaren iraupena luzatu eta haren kalitatea hobetzen du; antsietatea, estresa eta loaren gorabehera txikiak tratatzeko erabiltzen da. sedante, ansiolí­tica, prolonga la duración del sueño y mejora su calidad; empleados en ansiedad, estrés y alteraciones menores del sueño.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Estresa edo tentsio emozionala, edo larritasuna (askotan antsietate-egoerarekin nahas daitekeena) hau da: organismoak eraso edo estimulazio bati ematen dion erantzun ez-espezifikoa. El estrés o tensión emocional, o angustia, al que con mucha frecuencia se confunde con un estado de ansiedad, se define como una respuesta no especí­fica del organismo ante una agresión o una estimulación.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Antsietatea. Ansiedad.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Antsietatea duten gaixoek urduritasuna, ezinegona, kezka, asaldura, izerdia, negarra eta abar agertzen dute. Los pacientes con ansiedad muestran nerviosismo, inquietud, desasosiego, agitación, sudoración, llanto, etc.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta