amistad

1
adiskidetasun > amistad (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Iragarki-egileek publizitatearen potentziala aprobetxatu behar dute jokabidean eragina izateko; hortaz, gustu oneko iragarkiak egingo dituzte eta, ahal den guztietan, jokabide positibo, onuragarri eta lagunkoien erreferentziak dituztenak hala nola adiskidetasuna, goxotasuna, zintzotasuna, justizia, eskuzabaltasuna, ingurumenaren zaintza eta besteekiko eta animaliekiko errespetua. Los anunciantes deberán capitalizar el potencial de la publicidad para influir en el comportamiento haciendo anuncios de buen gusto y, siempre que sea posible, que contengan referencias a conductas positivas, beneficiosas y pro-sociales, tales como la amistad, la amabilidad, la honestidad, la justicia, la generosidad, la protección del medio ambiente y el respeto tanto a los demás como a los animales.

Materiala: Jolasaren metodologia

Hezteko helburu zehatza: zenbait ohitura (janaria edo loa) edota zenbait jarrera edo balio (adiskidetasuna, jelosia, partekatzea, etab.) landu nahi badira. La finalidad educativa concreta, si se quieren trabajar algunos hábitos (la comida o el sueño), algunas actitudes o valores (la amistad, los celos, el hecho de compartir, etc.).

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Bilatu ezazu natura, ezberdintasuna, adiskidetasuna eta abar lantzeko ipuin egokia (une eta egoera jakin baterako egokiagoak diren bestelako gaiak proposa ditzakezue). Busca un cuento apropiado para trabajar la naturaleza, la diferencia, la amistad..... (Podéis proponer otros temas adecuados al momento y las circunstancias.)

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Beste musika melodikoago batzuek, berriz, adiskidetasun- edo samurtasun-giroa sortu nahi dute. Ciertas músicas más melódicas pretenden crear un clima cálido de amistad o ternura.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

adiskidetasun-harremanak, familiako harreman onak eta abar. las relaciones de amistad, las buenas relaciones familiares, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bestalde, inguru batean ezartzen diren gizarte-sareak (auzokoekiko harremanak, adiskidetasunezkoak eta abar), askotariko eginkizunak, bizimoduak eta abar erabiltzailea biltzen duen gizarte-funtzionamenduaren analisiaren oinarri dira. Por otra parte, las redes sociales que se establecen en un medio (las relaciones de vecindad, amistad, etc.), los distintos roles, los modos de vida, etc., son la base del análisis del funcionamiento social que envuelve al usuario.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Funtsean, ikasle-pisuek edo adiskidetasun-harremanek osatzen dituzte. Formadas básicamente por pisos de estudiantes o relaciones de amistad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Idatzi hau sinatzen dugunok (Lidia guztiz gorra eta ikusmen urrikoa da, eta Ví­ctor, berriz, oso ikusmen urrikoa) oso ondo dakigu zaila izateak ez duela ezinezkoa denik esan nahi, eta errealitateak fikzioa gainditzen duela uste baino askoz gehiagotan. Hau idazten ari garen unean, hiru urtetik gora daramatzagu elkarrekin; hasiera batean adiskidetasun zena, denborarekin maitasun sendo bihurtu da. Los que firmamos este escrito, sordociega (sorda total y con baja visión) ella y ciego (con muy baja visión) él, sabemos muy bien que lo difí­cil no es imposible y que la realidad supera a la ficción en muchas más ocasiones de las que se puede suponer; en el momento de escribir esto hace más de tres años que nos une una estrecha relación de amistad que, con el tiempo, se ha convertido en firme amor.

Materiala: Komunikazio alternatiboa