amarre Bilatu amarre testuinguru gehiagotan

1
lokailu > amarre (48 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontaktu ildokatua duten lokailuak Amarres con contacto estriado

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

lokailuak, amarres,

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Lokailuak Amarres

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Lokailurako V formako elementuak Elementos en V para amarre

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

(Programazioa 1. lokailuan) (Programación en el amarre 1)

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Lokailu-sistema bat baino gehiago dituzten makinetan, dekalaje horren bidez hautatu ahal izango dugu erabiliko den lokailua. En máquinas que disponen de varios sistemas de amarre, este decalaje permite seleccionar el amarre que se va a utilizar.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

#ACS #ACS sententziaren bidez, Lokailuentzako 5 Koordenatu Sistema zehaztu, biltegiratu, aktibatu eta desaktibatu daitezke. #ACS La sentencia #ACS permite definir, almacenar, activar y desactivar hasta 5 Sistemas de Coordenadas de Amarre.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Horrez gain, beste koordenatu-sistema bat hautatzen bada mekanizaziorentzat (#CS sententzia) edo lokailuentzat (#ACS sententzia), piezaren koordenatu-sistema ere (X" Y" Z") aldatu egingo da. Si además se selecciona un nuevo sistema de coordenadas de mecanizado (sentencia #CS) o de amarre (sentencia #ACS) también cambia el sistema de coordenadas de la pieza (X" Y" Z").

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Erabiltzen ari den lokailuari atxikitako koordenatu-sistema bat finkatzen du. Establece un sistema de coordenadas asociado al amarre que se está utilizando.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Lokailuen erreferentzia-sistema. Sistema de referencia de los amarres.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

lotura > amarre (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
CNCak gordetako jatorri edo loturetako bat har dezan, exekutatu horri dagokion G54, G55, ..., G59 edo G159 funtzioa MDI moduan. Para que el CNC asuma uno de los orí­genes o amarres almacenados, ejecutar en modo MDI la función G54, G55, ... , G59 o G159 asociada.

Materiala: CNC 8070 - Gida azkarra

;Lehen lotura ;Primer amarre

Materiala: CNC 8070 - Adibideen eskuliburua (T modeloa)

;Bigarren lotura ;Segundo amarre

Materiala: CNC 8070 - Adibideen eskuliburua (T modeloa)

Jatorrien edo loturen taulak kargatu Cargar tablas de orí­genes o amarres.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Dekalaje aktiboa jatorrien edo loturen taulan gordetzeko aukera ematen du. Permite guardar el decalaje activo en la tabla de orí­genes o de amarres.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

4.6 Jatorrien edo loturen taulak automatikoki kargatu 4.6 Carga automática de las tablas de orí­genes o amarres

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Dekalaje aktiboa jatorrien edo loturen taulan biltegiratu daiteke. Se permite almacenar el decalaje activo en la tabla de orí­genes o amarres.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

CNCak erabilgarri dauden jatorrien eta loturen zerrenda bistaratzen du. El CNC muestra la lista de orí­genes y amarres disponibles.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Hautatu zein jatorrien edo loturen taulan biltegiratu nahi den dekalaje aktiboa. 2.Seleccionar el origen o amarre en el que se desea almacenar el decalaje activo.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Atzaparren taula (loturak) Tabla de garras (amarres).

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua