aire comprimido

1
aire konprimitu > aire comprimido (30 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aire konprimitua kendutakoan, ate zabukariak eskuz ireki edo itxi ditzakegu. Desconectando el aire comprimido se pueden abrir y cerrar las puertas oscilantes manualmente.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aginte batean indar elektrikoa edo aire konprimitua eteten badira, atea itxita geldituko da (sute-arriskuen aurrean oso garrantzitsua da hori), baina kontrapisuaren bidez atea ireki daiteke (larrialdi-irteera). En caso de que en un mando se produzca un corte de corriente o de aire comprimido queda la puerta cerrada, (lo que es importante cuando existe peligro de incendio), pero superando el contrapeso se puede abrir la puerta (salida de emergencia).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Segurtasun-arauak kontutan hartuta, elektrizitate-sisteman edo aire konprimituan matxuraren bat gertatzen denean ateak eskuz irekitzeko aukera izan behar dugunez, oso aginte sinple bat munta dezakegu (ikus 3.68 irudiko adibidea). Teniendo en cuenta las normas de seguridad, las cuales determinan que una puerta debe poder abrirse manualmente en caso de falta de corriente o de aire comprimido, puede montarse un mando muy simple, tal como está indicado en la figura 3.68.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aire konprimituak lan-pieza zertxobait jasoaraziko du eta, horrela, pieza apur bat askatuta, egozketa-prozesuari lagunduko dio. El aire comprimido levanta un poco la pieza de trabajo y facilita asi el despegue de la pieza para el proceso de expulsión.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aire konprimituaren laguntzaz pieza zertxobait jasoz gero, matxardak errazago hartu eta eraman dezake. Mediante una ligera suspensión de la pieza por aire comprimido, la pinza puede cogerla y quitarla más fácilmente.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aire konprimitua laguntza handikoa izango da 3.42. irudiko adibideko egozte-lanetarako. El aire comprimido representa una ayuda para la expulsión en el ejemplo de la figura 3. 42.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aire konprimitua Aire comprimido

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Igotzean haizebidetik aire konprimitua bidaliko du eta, horrela, lan-bentosetan hutsa izango dugu. Al elevarse, sopla aire comprimido por una tobera, obteniéndose un vací­o en las ventosas de trabajo.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Airea putz egiteari dagokionez, aire konprimitua goranzko mugimenduan baino ez diogu konektatu behar, bestela aire-kontsumoa izugarri handia izango bailitzateke. E1 soplado debe realizarse de tal forma que el aire comprimido sólo se conecte en la elevación, ya que en caso contrario el consumo de aire sería muy elevado.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aire konprimitua lan-bitartekorik bizkorrenetakoa da, bai mugimendu birakariei bai mugimendu linealei dagokienez. El aire comprimido es uno de los medios de trabajo más rápidos, tanto en movimientos rotativos como en lineales.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak