agencia de viajes

1
Bidaia-agentzia bat Errusian.
Bidaia-agentzia bat Errusian.
bidaia-agentzia > agencia de viajes (109 testuinguru)
eu testuak es testuak
Herrialdean jarduten duten bidaia-agentzia guztien programazioetan sartzen dira destino turistiko hauek: Los destinos turí­sticos incluidos en las programaciones de todas las agencias de viaje que operan en la nación son:

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Destinoen baldintzei eta baliabideei buruz bidaia-agentziek ematen dituzten argibideak. La información sobre las condiciones y los recursos de los destinos que aportan las agencias de viajes.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaia-agentzia guztiek ez dute zerbitzu hori eskaintzen, eta, oro har, zona oso turistikoetan daudenek egiten dute. Este servicio no lo prestan todas las agencias de viajes sino, generalmente, aquéllas situadas en zonas muy turí­sticas.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Zenbait ikuskizunek esate baterako, dantzalekuetan komisioa edo prezio garbi txiki bat eskaintzen diete bidaia-agentziei bitartekari-lana egiteagatik edo salmentagatik. Determinados espectáculos como las salas de fiesta ofrecen una comisión o un precio neto reducido a las agencias de viajes por su intermediación y venta.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Musika-kontzertuetarako bidaietan espezializatutako bidaia-agentziak ere badaude, eta agentzia horiek sarrerak bermatzen dituzte. También existen agencias de viajes especializadas en viajes a conciertos musicales que garantizan las entradas.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaia-agentziek aseguru-etxe bat edo bi aukeratzen dituzte bezeroei eskaintzeko, eta aseguruen baldintza bereziak negoziatzen dituzte etxe horiekin, merkatuan eskaini ohi dituzten zerbitzuen eta produktuen arabera. Las agencias de viajes suelen seleccionar una o dos compañías de seguros para ofertar a sus clientes y negocian con las mismas las condiciones especiales de los seguros de acuerdo con el tipo de servicios y productos que normalmente ofertan al mercado.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Harreman horri esker, polizaren prezioaren %20 inguruko komisioa jasotzen dute bidaia-agentziek poliza saltzeagatik. Esta relación garantiza a la agencia de viajes una comisión por venta en torno al 20% del precio de la póliza.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaia-agentziak: Las agencias de viajes:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Zenbait arrazoi direla eta, bidaia-agentzientzat negozio errentagarria eta oso interesgarria da bidaia-aseguru horiek eskaintzea: Hay algunas razones importantes que hacen que la oferta de estos seguros de viaje sean un negocio rentable y muy interesante para las agencias de viaje:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bezeroari lasaitasuna ematen dio, eta bidaia-agentziak kezka gutxiago du bezeroak izan ditzakeen arazoengatik. Aporta tranquilidad al cliente y reduce las preocupaciones de la agencia de viajes por contingencias que pueda sufrir el cliente.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan