acogida familiar

1
familia-harrera > acogida familiar (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Familia-harrera. Acogida familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adopzio-aurreko familia-harrera. Acogida familiar preadoptiva.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Askotan, egoitza-zentroan edo babespeko etxebizitzan sartzea izaten da konponbidea, eta ordezko etxea izango da adingabea berriro bere familiarengana joaten den arte, familia-harrera programan sartzen den arte edo adinez nagusia izan arte. En muchos casos esta propuesta pasa por un internamiento en un centro residencial o una vivienda tutelada, que servirá de hogar alternativo hasta que el menor pueda reintegrarse de nuevo con su familia, entre en un programa de acogida familiar o cumpla la mayoría de edad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-harrerarako programek instituzionala ez den bestelako bizikidetzarako aukera bat eskaintzen diete arrisku- edo babesgabetasun-egoeran daudelako beren familiarekin bizi ezin diren haurrei. Los programas de acogida familiar están dirigidos a ofrecer una alternativa de convivencia no institucional a niños que no pueden vivir con su familia al encontrarse en una situación de riesgo o desamparo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Babesgabetasun egoeran aitortutako adingabe bat babesteko neurri gisa familia-harrera gauzatu duten pertsonak edo familiak dira. Horrela, adingabearen ardura izateko, beraiekin izateko, elikatzeko, hezteko eta prestakuntza osoa emateko betebeharrak hartzen dituzte familiek. Se trata de una persona o de una familia que realiza una acogida familiar como medida de protección de un menor declarado en desamparo, asumiendo las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea