accidente infantil

1
haur-istripu > accidente infantil (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haur-istripuak eta osasuna Los accidentes infantiles y la salud .........................

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Haur-istripuen aurrean nola jardun Actuación ante los accidentes infantiles ......................

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Haur-istripuak eta osasuna Los accidentes infantiles y la salud

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Haur-istripuetan nola jardun azaltzeko informazio-kanpainak Campañas informativas de actuación ante accidentes infantiles

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Egin txosten txiki bat HAUR-ISTRIPUEK ESPAINIAN DITUZTEN ERAGINAK atalean azaltzen diren datuak abiaburu hartuta. Azaldu grafiko batzuetan gure gizartean zer garrantzia duten. A partir de los datos que aparecen en el apartado Incidencias de los accidentes infantiles en españa crea un pequeño dossier con algunos gráficos donde se sintetice la importancia que tienen en nuestra sociedad.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Bilatu prentsan edo hemerotekaren batean haur-istripuek eragindako egoerak. Busca en la prensa o en algún servicio de hemeroteca diferentes situaciones provocadas por accidentes infantiles.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Nola jardun haur-istripu zehatzak gertatuz gero Cómo actuar delante de accidentes infantiles concretos

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Haur-istripu batean, edonolakoa izanda ere, lasaitasuna eta segurtasuna transmititu behar du beti esku hartzen ari den helduak. El papel del adulto que interviene en una situación de accidente infantil, del tipo que sea, ha de ser siempre, de transmisor de serenidad y seguridad.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

9.3. Haur-istripuen aurrean nola jardun 9.3. Actuación ante los accidentes infantiles

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Halaber, beharrezkoa da gurasoek, hezitzaileek eta haurrek argi izatea haur-istripuak prebenitzeak zer garrantzia duen; izan ere, horrela, istripuak izateko arriskuak saihestera bideratutako portaera-ohiturak sustatuko dira. También es necesario que los padres, educadores y niños adquieran una clara conciencia de la importancia de prevenir los accidentes infantiles y ayudar así­ a fomentar hábitos de conducta que tiendan a evitar los riesgos de padecerlos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna