abogado

1
abokatu > abogado (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
13.- Abokatuaren gastuengatik 432,73 euro (gehi BEZa) ordaindu ditugu txeke bidez. 13.- Pagamos por gastos de abogado 432,73 € más IVA con CH/.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Profesionalei (ekonomistak, abokatuak, kontuikuskariak, notarioak eta abar) enpresari emandako zerbitzuen ordainetan ematen zaizkien zenbatekoak dira. Son los importes que se satisfacen a los profesionales (economistas, abogados, auditores, notarios, etc) por los servicios prestados a la empresa.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

7.- Abokatuak 150,25 euroko (gehi BEZa) faktura pasatu dio emandako zerbitzuarengatik. 7.- El abogado le pasa factura por los servicios prestados que asciende a 150,25 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

19.- Abokatuak 871,47 euroko (gehi BEZa) faktura pasatu digu, eta zorretan utzi dugu. 19.- El abogado nos pasa fra. que asciende a 871,47 € más IVA, que dejamos a deber.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Abokatuen zirkularizazioa Circularización a abogados

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Abokatuak eta kanpoko beste lege-aholkulariak zirkularizatzea, ebatzi gabeko auzien gaineko informazioa eskuratzeko eta izan ditzaketen eraginak estimatzeko. Circularizar a los abogados y a otros asesores legales externos con la finalidad de obtener información acerca de los juicios, pleitos y litigios pendientes para estimar las posibles repercusiones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Itxiera-dataren eta aholkularien, abokatuen, bankuen, aseguru-enpresen eta enpresarekin harremana duten beste hirugarren batzuen ikuskaritza-txostenaren dataren artean arriskuak direla-eta igorri eta jasotako korrespondentzia berrikustea, arriskuon detekzioa errazteko xedez. Revisión de la correspondencia emitida y recibida entre la fecha del cierre y la del informe de auditoría de asesores, abogados, bancos, compañías de seguros y otros terceros relacionados con la empresa por riesgos, con la finalidad de facilitar su detección.

Materiala: Kontu-ikuskaritza