Emaitzak: 19

ES EU
Gizarte eta kultura zerbitzuak (2)
«La reacción ante un pastel muy bueno: Pastel gozo baten aurrean dugun erreakzioa:

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Al final del día, mamá vaca preparó un pastel y todos soplaron las velas (se sopla). Egunaren amaieran, behi amak pastel bat prestatu zuen, eta denen artean kandelak itzali zituzten (putz egiten da).

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Irudi pertsonala (1)
Colores calidos y pasteles: Kolore beroak eta pastel-koloreak:

Materiala: Elektroestetika

Irudia eta soinua (9)
Los pasteles al óleo se usan como un instrumento de gran fuerza expresiva. Olio-pastelak adierazkortasun handia lortzeko tresna gisa erabiltzen dira.

Materiala: Irudia

La pintura pastel es ideal para dibujar obras expresivas y llenas de vida. Pastel-pintura ezin hobea da adierazkortasunez eta bizitzaz beteriko artelanak marrazteko.

Materiala: Irudia

Pintura pastel. Pastel-pintura.

Materiala: Irudia

El valor expresivo de los trazos depende de dureza del pastel, de la superficie del papel y de la presión de la mano del ilustrador. Pastelaren gogortasunaren, paperaren gainazalaren eta ilustratzailearen eskuaren presioaren araberakoa da trazuen adierazpen-balioa.

Materiala: Irudia

Las pinturas de pastel están hechas con colorantes en polvo mezclados con un tipo de resina para evitar que se deshagan. Pastel-pinturak erretxina motaren batekin nahasturiko hauts-koloratzaileekin egiten dira, desegin ez daitezen.

Materiala: Irudia

o Lápices, rotuladores y pasteles al óleo. o Arkatzak, errotuladoreak eta olio-pastelak.

Materiala: Irudia

o Pintura Pastel. o Pastel-pintura.

Materiala: Irudia

oLápices, rotuladores y pasteles al óleo. oArkatzak, errotulagailuak eta olio-pastelak.

Materiala: Irudia

Así, las barras de los gráficos serán rectangulares completamente y no con terminaciones redondeadas o triangulares; el gráfico de tarta (queso o pastel) será circular y no ovalado; las líneas serán rectas y no curvas. Hala, grafikoen barrak errektangeluarrak izango dira oso-osorik eta ez dute akabera biribilik edo triangeluarrik; tarta-grafikoa (gazta edo pastela) zirkularra izango da eta ez obalatua; lerro zuzenak eta ez kurboak.

Materiala: Irudia

Ostalaritza eta turismoa (4)
Tiene un bonito casco antiguo de aires centroeuropeos en colores pastel, en fuerte contraste con los muchos barrios-dormitorio de edificios parecidos, grises y desagradables a la vista, herencia de los setenta. Alde zahar polita du, Europako erdialdekoetakoen itxurakoa, pastel-kolorekoa, hain zuzen begi-bistan dauden antzeko eraikin grisak eta desatseginak dituzten eta soilik lotarako diren auzune askoren kontraste ikaragarri handian. Auzo horiek hirurogeita hamarreko hamarkadako oinordetza dira.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Los dulces mas reconocidos son los pasteles de Caspe , ylas frutas confitadas de Aragón bañadas en chocolate que con los caramelos de gran tamaño , adoquines, suelen constituir objeto de regalo a familiares y amigos por parte de los visitantes de la comunidad. Gozoki entzutetsuenak Caspeko pastelak eta txokolatez estalitako Aragoiko fruitu melatuak dira; horiek, tamaina handiko gozokiak direnadokinekin batera, erkidegoan izandako bisitariek lagun eta familiartekoentzat eramaten dituzten ohiko opariak dira.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Su centro urbano se caracteriza por una amalgama de estructuras coloniales alemanas y edificios contemporáneos de color pastel. Hiriguneak eraikin alemaniar kolonialen eta pastel-koloreko eraikin garaikideen arteko nahasketa du ezaugarri.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Como postres son tradicionales las ensaimadas, el pastel de queso o “flaó”, o el de almendras “gató”, dando el punto final licores artesanos como la ginebra de Mahón, el licor ibicenco de hierbas , y el palo , destilación a base de algarrobas y canela. Azkenburuko gisa tradizionalak dira entsaimadak, gazta-opila edoflaóa, eta arbendolekin egindakogatóa. Eta azken ukitua emateko, etxean egindako likoreak, hala nola Maóko gina, Eivissako belar-likorea etapaloa, zalke eta kanelarekin egindako distilazioa.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Zehar-lerroa (1)
Elestilo románticoutiliza una iluminación cálida y tenue, colores pasteles y estampados de flores y rayas. Estilo erromantikoakargiztapen epela eta ahula erabiltzen du, kolore pastelak eta eta lore- eta arrasto-estanpatuak.

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

Elektrizitatea eta elektronika (1)
A los 18-24 meses aparece el lenguaje telegráfico o combinación de dos palabras, por ejemplo, cuando pide «más paté» en realidad quiere decir «quiero que me des más pastel». 18-24 hilabete dituenean agertzen da hizkuntza telegrafikoa edo bi hitzen konbinazioa, adibidez, «pate gehiago» dioenean esan nahi du «pastel gehiago ematea nahi dut».

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Komunikatzeko trebetasunak (1)
En cuanto al maquillaje, será suave y natural, con preferencia por los tonos pastel. Makillajeari dagokionez, leuna eta naturala izango da, pastel-tonuak, ahal dela.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak